Akční nabídka

 • Kompletne vyrobené vo Fínsku !
 • Všetky hydraulické komponenty vyrobené v
 • Patentované zdvíhacie a podávacie zariadenie
 • Patentované prevedenie podávacieho dopravníka
 • Plne hydraulický pohon bez klinových remeňov
 • Dosah hydraulickej ruky 8,5 metrov
 • Uhol otáčania 360° !!
 • Vlek druhej generácie !!
 • Nosnosť 12 ton !!
 • 3 páry klaníc v štandardnej výbave
 • Plne profesionálny vlek najvyššej kvality !!
Reklamní banner

Články

Súčasná lesnícka ťažba a približovanie dreva

V našich podmienkach sú dominantne používané 3 základné metódy približovanie dreva, o ktorých si viac povieme nižšie.

V posledných rokoch a desaťročiach je takmer nemožné si nevšimnúť premeny spôsobu vypratávania a približovanie dreva v našich krajoch. Sústavne sa navyšuje podiel drevnej hmoty, ktoré je v českých a slovenských lesoch ťažená, vypratávanom a približovanie sortimentnú metódou. Sortimentná metóda približovanie dreva „pochádza“ zo Škandinávie, kde je touto metódou približovania takmer 100% všetkej vyťaženej drevnej hmoty. V dobách minulých, všeobecne možno povedať v 20. storočí (okrem niekoľkých posledných desaťročí), si metóda približovanie dreva v celých dĺžkach držala podiel drvivej väčšiny (spolu ešte s tzv. stromovú metódou, ktoré sa dnes používa už len výnimočne). Nadpolovičnú väčšinu si metóda približovanie dreva v celých dĺžkach drží dodnes (a vzhľadom k terénnym podmienkam našich krajín si ju pravdepodobne udrží aj naďalej), ale podiel vyťaženého dreva, ktoré je priblížené sortimentnej metódou (pod túto metódu spadá tiež ťažba a približovanie dreva tzv. harvestorovú technológií) sa neustále zvyšuje. Na nasledujúcich riadkoch budú zjednodušene tieto metódy približovanie dreva priblížené.

Metóda celých dĺžok

Strom je vyťažený odvetvený. Potom je pomocou lesníckej techniky, ktorá disponuje väčšinou bubnovým navijakom alebo zvieracím oplenom „odtiahnutie“ na lesnú skládku dreva (tzv. Odvoznej miesto čiže „Óčko„), kde je drevo rozmanipulováno na príslušné sortimenty (výrezy) a potom je vyťažená drevná hmota dopravená na odvoznej automobiloch k odberateľovi. Pre približovanie touto metódou sú využívané najmä univerzálne kolesové traktory s lesníckou nadstavbou (UKT), špeciálne lesnícke kolesové traktory (označované aj ako „Skidder“) a všeobecne poznáme aj nesmrteľné stroje LKT (lesné kolesové traktory) známe pod názvom „Lakatoš“Lesná technika používaná pri tejto metóde má veľkú terénnu dostupnosť a teda sú majitelia lesníckych kolesových a špeciálnych lesných kolesových traktorov schopní úspešne pracovať v širšom spektre terénnych podmienok ako majitelia lesníckej techniky určené pre prácu sortimentné metódou. Hlavnou nevýhodou je drevo ide k odberateľovi špinavé (po ťahaní po zemi) a lesnícka firma alebo podnikateľ musí disponovať technikou, ktorá drevo po manipulácii na „óčku“ vyskladá do hrania (čelný rampovač, hydraulická ruka, atp.). Odberatelia kupujúci vyťažené drevo na mieste pokládky dnes skrátka preferujú drevo čisté a poskladané do hrania podľa sortimentu (ak chcete, podľa príslušnej kvality či budúceho spracovania).

Speciální lesnický kolový traktor - "Lakatoš"
Speciální lesnický kolový traktor – „Lakatoš“

Stromová metóda približovanie dreva

Dnes už veľmi ojedinele používaná metóda, avšak sa nedá povedať, že by nemala žiadne výhody. Celý proces prebieha veľmi podobne ako pri predošlej metódy, s tým rozdielom, že strom je odvetvený až na mieste pokládky. Na mieste pokládky býva umiestnený procesor (od harvestoru sa líši tým, že nekácí), čo je špeciálny lesnícky stroj, ktorý si takto priblížený strom uchopí, odvetvie a rozreže na výrezy (sortimenty) požadovanej dĺžky a kvality. Zvyšné raždie a ťažobný odpad je buď predaný na energetické účely alebo prípadne ešte seštěpkován a potom predaný. Stroje využívané pre túto metódu sú opäť univerzálne kolesové traktory, Skidder a (špeciálne) lesnícke kolesové traktory. Vyššie spomínaný procesor môže byť stacionárny alebo nesený na traktore. Švédsky procesor nesený na traktore si môžete pozrieť tu: Traktorový nesený procesor NIAB

Traktorový procesor

Traktorový procesor NIAB

Sortimentná metóda približovanie dreva

Metóda, ktorá sa dostáva do popredia vďaka neustále sa zvyšujúcim nárokom odberateľov na čistotu a kvalitu dodávaného dreva. Pri tejto metóde je príslušný strom vyťažený, odvetvený a rozrezaný na príslušné sortimenty na jednom mieste. Tieto činnosti sú zabezpečené buď drevorubačom alebo špeciálnym ťažobnom strojom – tzv. harvestorom. Sortimenty, ktoré sa nachádzajú v pracovnom poli alebo v blízkosti linky sú potom naložené hydraulickou rukou stroja, ktorý sa stará o ich dopravu na odvoznej miesto. Týmto strojom môže byť vyvážacie súprava, vyvážacie vlek, vyvážacie traktor, atd..Více o lesnícke technike určené pre približovanie dreva v sortimentnej metóde si povieme v ďalšom článku.

Traktorová vyvážecí souprava FARMA
Traktorová vyvážací souprava FARMA

Dodávatelia

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer Finn-Rotor JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc Unimet AB